Tanıtım

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü, 2010 yılında kurulmuş bir bölümdür. 

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümünün amacı, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli turist rehberleri ile orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda iyi derecede yabancı dil bilen, Türkiye’yi tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, iyi insan ilişkileri kurabilen, analitik düşünebilen, sorun çözme, yönetim ve organizasyon bilgisi ve yeteneği gelişmiş, hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel sosyal değerlere sahip, liderlik ve temsil yeteneği olan nitelikli turist rehberleri ve yönetici adayları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Mezunların Çalışma Alanları:

1. Bağımsız turist rehberi

2. Seyahat acentesine bağlı turist rehberi

3. Seyahat acentesi yöneticisi

4. Seyahat acentesi enformasyon memuru

5. Turizm işletmelerinde orta ve üst düzey yönetici

6. Başarılı ve yatkın öğrenciler için akademik kariyer imkânı.

 

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES'ten geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.