Staj Formları
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ
YAZ DÖNEMİ STAJ UYGULAMA ESASLARI

 

Başvuru aşamasında teslim edilecek belgeler:

1. STAJ BAŞVURU FORMU (Öğrenci tarafından doldurulacaktır.)

2. İŞLETME KABUL FORMU (İşletme tarafından doldurulacak tek belgedir. Öğrenci tarafından staj yapılmak istenen işletmeye onaylatılacaktır. Staj yapacakları işletmeye staja başlama tarihinden önce gidemeyecek durumda olan öğrenciler, söz konusu bu belgeyi alarak ilgili işletmeyle irtibata geçip onlara faks yoluyla ulaştırıp, yine faks yoluyla (0312) 484 41 24) teslim alarak staj komisyonuna elden teslim edebilirler.)

İşletme Kabul Formu üzerinde staja başlanılacak tarih ve stajın bitirileceği tarih mutlaka yazılı olmalıdır. 

3. İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ (Öğrenci tarafından doldurulacaktır. Söz konusu belgede yer alan öğrenciye ait bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır.)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Nüfus cüzdanı fotokopisinin arkasına elle öğrenci ile irtibata geçilebilecek geçerli bir adres yazılmalıdır.)

 

Not: Staj dosyası ile ilgili tüm evraklar fakültemiz içerisindeki kırtasiyede bulunmaktadır. Kırtasiyeden almış olduğunuz dosya içerisine "nüfus cüzdanı fotokopinizi" eklemeyi unutmayınız

Zorunlu staj bildirgesi(Bu belge sadece talep eden işletmelere verilecektir. İşletme sizden "stajın zorunlu olduğuna veya staj süresince sigorta priminin üniversite tarafından yatırılacağını gösterir bir belge" istemedikçe, bu belgeyi doldurmayınız. Eğer işletme bu tür bir talepte bulunursa, bu belge doldurularak öğrenci tarafından üzerinde yazılı birimlere imzalatılacak ve işletmeye teslim edilecektir.)

 

Yukarıdaki belgeleri eksiksiz teslim eden öğrencilerin başvuruları, Mayıs ayı sonunda incelenip, staj başvurularının kabul edilip edilmediği Turizm İşletmeciliği Bölümü web sitesinde ilan edilecektir. Staj başvurusu kabul edilen öğrenciler, işletme kabul formunda beyan ettikleri tarihte staja başlayacaklardır. 

 

 

Staj Yapılabilecek İşletme Türleri

  • 4 ve 5 yıldızlı Otel İşletmeleri, Tatil Köyleri
  • Mavi Bayraklı Marina-Yat İşletmeleri
  • A Grubu Seyahat Acenteleri
  • Kruvaziyer Gemileri
  • Ulusal ve Uluslararası Havayolu İşletmeleri
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Merkez ve Taşra Teşkilatına bağlı turizm ile ilgili birimleri
  •  

Not: Burada belirtilmeyen ve stajlarını yurt dışında yapacak öğrencilerin, staj yapılacak ülkedeki işletme şartlarının ne olacağı hususunda bölüm staj komisyonu yetkilidir.

 

 

Staj bitiminde teslim edilecek belgeler:

1. STAJ DEVAM ÇİZELGESİ (Öğrenci ve çalışılan ilgili birim amiri tarafından doldurulup daha sonra evrak tesliminde staj komisyonuna teslim edilmek üzere öğrenci tarafından muhafaza edilecektir.)

2. STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğrenciler, staja başladıklarında “Staj Değerlendirme Formunu” staj yaptıkları işletmedeki ilgili amire teslim edeceklerdir. Staj bitiminde söz konusu bu belge, işletmedeki yetkili amir tarafından doldurulacak; kapalı bir zarf içerisine konulacak ve zarfın ağzı formu dolduran yetkili amir tarafından imzalanacak ve aynı zamanda zarfın ağzına işletmenin kaşesi/mührü basılacaktır. Öğrenciler kapalı zarf içerisindeki staj değerlendirme formunu elden teslim alarak ya kendileri getirecek veya amirini uyararak posta ile staj komisyonuna ulaşmasını sağlayacaklardır. Söz konusu bu belge, gizli evrak statüsünde olduğundan işletme tarafından elden teslim alınarak staj komisyonuna öğrenci tarafından teslim edilecek zarfın kesinlikle kapalı ve mühürlü olması gerekmektedir. Bu belgenin açık zarf veya mühürsüz bir şekilde staj komisyonuna ulaştırılması durumunda öğrencinin stajı kabul edilmeyecektir.

3. İş yerinde, iş esnasında çekilmiş fotoğraf Fotoğraf çekimi için izin verilmeyen işletmelerde çalışan öğencilerin, Bölüm Staj Komisyonu ile mutlaka iletişime geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde stajları geçersiz kabul edilecektir. 

4. Öğrenci Staj Değerlendirme Raporu (Stajın bitiminde öğrenciler yapmış olduğu stajın değerlendirilmesini içeren 3 (üç) sayfalık (bilgisayarda yazılacak) bir rapor hazırlayacaklardır. Söz konusu bu raporda, “staj yapılan işletme hakkında çok kısa olarak genel bilgilere,  yapılan stajın mesleki ve bireysel gelişim açısından kazandırdığı yararlara, staj esnasında karşılaşılan sorunlara ve karşılaşılan bu sorunların nedenleri ve çözüm önerilerine yönelik genel görüşlere yer verilecektir.)

 

Yukarıda belirtilen tüm bu işlemler-belgeler öğrenci tarafından muhafaza–takip edilecek ve takip eden eğitim-öğretim döneminde ilan edilecek (ilk bir ay içerisinde) tarihlerde staj komisyonuna teslim edilecektir. Yine,  takip eden eğitim-öğretim döneminde ilan edilecek tarihler arasında staj yapan her öğrenci kendilerine belirtilecek tarihte “MÜLAKAT”a alınacak ve yapmış olduğu staja ilişkin genel değerlendirmesini sözlü olarak yapacaktır.

Tüm bu işlemler (öğrencinin yapmış olduğu staja ilişkin staj komisyonuna ulaşan belgeleri, öğrencinin genel değerlendirme raporu ve mülakat) sonucunda yapılan staj “BAŞARILI” (işgünü sayısı ile birlikte) ya da “BAŞARISIZ” şeklinde Staj Komisyonunca değerlendirilip ilan edilecektir.

 

 

 

Stajın Geçersiz/Başarısız Kabul Edileceği Durumlar

1. Turizm Fakültesi Staj Yönergesine göre, “öğrencinin derslerinin devam ettiği dönemler (yaz okulu da dahil) içerisinde staj yapılamaz. Bu çerçevede yaz okuluna devam etmek isteyen öğrencilerin bu dönemde (yaz okulu açılış ve kapanış tarihleri arasında) yapacakları stajlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. Stajın geçersiz sayılacağı diğer durumlar şunlardır:

2. Staj süresi toplam 60 işgünü olup tek seferde tamamlanmalıdır. Tek seferde 60 iş gününden az yapan kişilerin,

3. Staj komisyonu üyeleri veya fakülteden görevlendirilecek bir öğretim elamanı tarafından yapılan denetimlerde belirtilen işletmede çalışmıyor olduğu tespit edilen kişilerin,

4. Staj yapacakları işletmeler asgari işletme şartlarına uymayanların,

5. Staj komisyonu tarafından yukarıda belirtilen ilkelere uymayan ve gerekli belgeleri staj komisyonuna ulaştırmayan öğrencilerin

stajları KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEK ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

 

Not: Staj süresince sigorta işlemi, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle, tüm öğrenciler işletme kabul formunda beyan ettikleri tarihte stajlarına başlamak zorundadır. Herhangi bir nedenle stajını yarıda kesmek zorunda olan öğrenciler, stajı bıraktıkları gün içerisinde aşağıda belirtilen öğretim elemanlarına e-posta ile bilgi vermek zorundadır.

 

Arş. Gör. Fulden Nuray KÜÇÜKERGİN

Arş. Gör. Esin AYSEN

Arş. Gör. Halil Can AKTUNA