Staj Formları
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ
2016 YAZ DÖNEMİ STAJ UYGULAMA ESASLARI

 

 

Başvuru aşamasında teslim edilecek belgeler:

1. Staj Başvuru Formu (Öğrenci tarafından doldurulacaktır.)

2. İşletme Kabul Formu (İşletme tarafından doldurulacak tek belgedir. Öğrenci tarafından staj yapılmak istenen işletmeye onaylatılacaktır. Staj yapacakları işletmeye staja başlama tarihinden önce gidemeyecek durumda olan öğrenciler, söz konusu bu belgeyi alarak ilgili işletmeyle irtibata geçip onlara faks yoluyla ulaştırıp, yine faks yoluyla (0312 484 23 16) teslim alarak staj komisyonuna elden teslim edebilirler.)

İşletme Kabul Formu üzerinde staja başlanılacak tarih ve stajın bitirileceği tarih mutlaka yazılı olmalıdır. SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YAZ DÖNEMİ STAJ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ için tıklayınız. 

3. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Öğrenci tarafından doldurulacaktır. Söz konusu belgede yer alan öğrenciye ait bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır.)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Nüfus cüzdanı fotokopisinin arkasına elle öğrenci ile irtibata geçilebilecek geçerli bir adres yazılmalıdır.)

 

Yukarıda belirtilen belgeler en geç 20 Mayıs 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Arş. Gör. Halil Can AKTUNA, Arş. Gör. Esin AYSEN ve Arş. Gör. Fulden Nuray GÜRAL'a teslim edilecektir. 

 

 

Zorunlu Staj Prim Belgesi (Bu belge sadece talep eden işletmelere verilecektir. İşletme sizden "stajın zorunlu olduğuna veya staj süresince sigorta priminin üniversite tarafından yatırılacağını gösterir bir belge" istemedikçe, bu belgeyi doldurmayınız. Eğer işletme bu tür bir talepte bulunursa, bu belge doldurularak öğrenci tarafından üzerinde yazılı birimlere imzalatılacak ve işletmeye teslim edilecektir.)

 

Yukarıdaki belgeleri eksiksiz teslim eden öğrencilerin başvuruları, Mayıs ayı sonunda incelenip, staj başvurularının kabul edilip edilmediği Seyahat İşletmeciliği  ve Turizm Rehberliği Bölümü web sitesinde ilan edilecektir. Staj başvurusu kabul edilen öğrenciler, işletme kabul formunda beyan ettikleri tarihte staja başlayacaklardır.