22.09.2016 tarihinde  bölümümüz 1. sınıf öğrencilerine üniversitemizin, fakültemizin ve bölümümüzün tanıtıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. 

Fakülte dekan yardımcımız Doç. Dr. Yasin BOYLU'nun açılış konuşması ile başlayan toplantıda, bölüm hocalarımız ve bölümümüzün lisansüstü programına devam eden öğrencileri, lisans öğrencilerimizin sorularını yanıtladılar.