Akademik Kadro

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü

Bölüm Başkanı:  Doç. Dr. Arzu KILIÇLAR

 

Öğretim Elemanları Dahili Telefonu E-posta
Doç. Dr. Arzu KILIÇLAR 221 karzu@gazi.edu.tr
Doç. Dr. Serdar TARAKÇIOĞLU 222 serdart@gazi.edu.tr
Doç. Dr. M. Alparslan KÜÇÜK 224 makucuk@gazi.edu.tr
Doç. Dr. Emine ÇINA BAL 223 ecina@gazi.edu.tr 
Yrd. Doç. Dr. Yalçın ARSLANTÜRK  212 arslanturk@gazi.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Sevil BÜLBÜL 218 sevilbulbul@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Fulden Nuray KÜÇÜKERGİN 216 fuldengural@gazi.edu.tr
Uzm. Ayşe EREN 213 aysesengoz@gazi.edu.tr