Akademik Kadro

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü

Bölüm Başkanı:  Prof. Dr. R. Pars ŞAHBAZ

Bölüm Sekreterliği Dahili No: 214

 

Öğretim Elemanları Dahili Telefonu E-posta
Prof. Dr. R. Pars ŞAHBAZ 112 pars@gazi.edu.tr
Doç. Dr. Arzu KILIÇLAR 221 karzu@gazi.edu.tr
Doç. Dr. M. Alparslan KÜÇÜK 224 makucuk@gazi.edu.tr
Doç. Dr. Emine ÇINA BAL 223 ecina@gazi.edu.tr 
Doç. Dr. Yalçın ARSLANTÜRK  212 arslanturk@gazi.edu.tr
Doç. Dr. Sevil BÜLBÜL 218 sevilbulbul@gazi.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. M. Murat KIZANLIKLI 222 muratkizanlikli@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Fulden Nuray KÜÇÜKERGİN 216 fuldengural@gazi.edu.tr
Ögr. Gör. Ayşe EREN 213 aysesengoz@gazi.edu.tr

35. Madde

Öğretim Elemanları Dahili Telefonu E-posta
Arş. Gör. Esin AYSEN 225 esinaysen@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Halil Can AKTUNA 217 halilcanaktuna@gazi.edu.tr